Ontvangst : 19.15 uur // Vergadering: 19.30 - 20.45 uur // Locatie: Cafe Studio (bovenzaal) // Tel. Mieke: 06-14430299

Agenda :                      
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen ALV 2017 (op de website)
4a. Samenstelling afdelingsbestuur
4b. Mededelingen m.b.t. de CAO
5a.
5b.
Financiën (ad 1)
Vaststelling contributie
6a. Verslag kascommissie
6b. Samenstelling nieuwe kascommissie
7.
8.
Vakgroep P.O.
Nascholing
9. Rondvraag
10. Sluiting
   
   
Ad. 1   Alle “financiële bescheiden” zullen op de vergadering worden verstrekt.
Ad. 2   Heeft u een agendapunt in te brengen, wilt u dat dan bij het begin (bij punt 2)
           melden.
 
 Na de vergadering organiseren we van 21.00 tot 22.00 een pubquiz voor de aanwezigen van de ALV. Meld je hiervoor door een mailtje naar Mieke te sturen (miekebrakenhoff@kvlohaarlem.nl)
Aankomende afdelingsactiviteiten
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...